Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Kierunek: Inżynieria Biosystemów (rozpoczęcie w roku akad. 2016/17)          Specjalność: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 10-01-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IBsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCACPCLPPCTCSSDPZELWFWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFE
KPrzedmioty kierunkowe1327103580703872906530351111525110152117045701002812572110262530155605515920203
1Propedeutyka inżynierii biosystemów15115151E
2Grafika komputerowa7551560103035302E
3Biosystemy roślinne7073515202020415153E
5Inżynieria materiałowa353201520153E
6Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów9064515304515306E
7Biosystemy zwierzęce403202020203E
8Systemy inżynierii produkcji szklarniowych70730101515301015157E
9Inżynieria systemów5032015152015153E
10Podstawy konstrukcji maszyn i teorii mechanizmów755304530455E
11Elektrotechnika504203020304E
12Automatyka i robotyka80740402020320204E
13Podstawy produkcji leśnej302151515152E
15Inżynieria pojazdów i maszyn403202020203E
16Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych5552515152515155E
17Bezpieczeństwo pracy i ergonomia4532010152010153E
18Utrzymanie i odnowa maszyn4542015102015104E
19Budowa i eksploatacja maszyn w inżynierii biosystemów1351150454025152562530155E
20Techniki obrazowania materii żywej5052015152015155E
21Organizacja w inżynierii biosystemów474202720274E
22Użytkowe oprogramowanie w inżynierii biosystemów (FlexSim oraz TECNOMATIX)603204020403
23Graficzne środowiska programistyczne (labView)403202020203E
24Inżynieria przetwórstwa biosystemów5032015152015153E
25Transport i logistyka w inżynierii biosystemów403202020203
26Ekonomika i rachunek kosztów dla inżynierów403202020203E
OPrzedmioty obowiazkowe4032175183201256030209301542156941255
1Język obcy1205120151301301452E
2Wychowanie fizyczne48248241241
3Socjologia pracy30230302E
4Psychologia pracy353201520153E
5Technologia informacyjna303102010203E
6Ochrona własności intelektualnej15115151E
7Praktyka zawodowa12551251255
PPrzedmioty podstawowe2201810550155060303510452015158
2Fizyka353152015203E
3Chemia302151515152E
4Matematyka inżynierska i statystyka opisowa12511605015303053020156E
5Technika cieplna302151515152E
SPrzedmioty obieralne6756826520018030145351302550803515167085151527
Blok: Infrastruktura Techniczna
1Praca przejściowa inżynierska IT25125251
2Seminarium i praca dyplomowa inżynierska IT301030152158E
3Elementy infrastruktury technicznej605303030305E
4Inżynieria składowania i przeróbki odpadów907454545457E
5Robotyzacja i sterowanie systemów komunalnych454202520254E
6Systemy energetyczne w infrastrukturze technicznej505203020305E
7Mechatronika pojazdów504203020304E
8Maszyny i urządzenia komunalne655303530355E
9Eksploatacja maszyn i urządzeń w systemach komunalnych505203020305E
10Sensoryka i diagnostyka układów mechatronicznych11511452050153543020157E
11Systemy informatyczne i sieci komputerowe inżynierii biosystemów komunalnych951135601525420357E
Razem26252102652001803018560507030160751253030170997010030140697211030170651453011013550151253090105151530
2625365390439391380435225
Egzaminy417776644
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne.
Pobierz ten plan w pliku XLS