Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami (II st.)          Specjalność: Odnawialne Źródła Energii
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 18-01-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: OZE_st_IIsemestry
IIIIII
WCACPCLPPCTCSSDPZELWFWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFE
KPrzedmioty kierunkowe3363414110155307785301864107016
1Systemy informatyczne404202020204
2Projektowanie systemów technicznych555203520355
4Projektowanie i eksploatacja systemów energetyki odnawialnej7072515302515307E
5Zarządzanie jakością272121512152
6Zarządzanie projektem i innowacjami263111511153
7Inżynieria odzysku odpadów354152015204E
9Inżynieria systemów, symulacja i optymalizacja485232523255E
11Organizacja i ekonomika systemów produkcji3541510101510104E
OPrzedmioty obowiazkowe1349605024303041520244151
1Wychowanie fizyczne24124241
3Język obcy30230302
4Negocjacje menadżerskie i zarządzanie kadrami353152015203
5Kultura i społeczeństwo15115151
6Filozofia30230302
PPrzedmioty podstawowe7073025153025157
1Matematyka stosowana4041510151510154E
3Metodologia badań naukowych303151515153E
SPrzedmioty obieralne36040130120506015135302020109590302529
1Seminarium i praca dyplomowa OZE6015601512032511
2Inżynieria wytwarzania energii z biomasy504203020304
3Rynek energii odnawialnej353152015203
4Projektowanie centrów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych503203020303
5Zarządzanie i sterowanie energią w obiektach353152015203
6Audyt energetyczny procesów produkcyjnych353152015203
8Diagnostyka systemów energetyki odnawialnej303151515153
10Cyfrowa analiza obrazu303151515153
11Koszty produkcji energii odnawialnej353152015203E
Razem9009013012050601375585451530114301002020243011090302530
900337308255
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne.
Pobierz ten plan w pliku XLS