Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami (II st.)          Specjalność: Gospodarka Odpadami
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 18-01-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: OZE_st_IIsemestry
IIIIII
WCACPCLPPCTCSSDPZELWFWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFE
KPrzedmioty kierunkowe3363414110155307785301864107016
1Systemy informatyczne404202020204
2Projektowanie systemów technicznych555203520355
4Projektowanie i eksploatacja systemów energetyki odnawialnej7072515302515307E
5Zarządzanie jakością272121512152
6Zarządzanie projektem i innowacjami263111511153
7Inżynieria odzysku odpadów354152015204E
9Inżynieria systemów, symulacja i optymalizacja485232523255E
11Organizacja i ekonomika systemów produkcji3541510101510104E
OPrzedmioty obowiazkowe1349605024303041520244151
1Wychowanie fizyczne24124241
3Język obcy30230302
4Negocjacje menadżerskie i zarządzanie kadrami353152015203
5Kultura i społeczeństwo15115151
6Filozofia30230302
PPrzedmioty podstawowe7073025153025157
1Matematyka stosowana4041510151510154E
3Metodologia badań naukowych303151515153E
SPrzedmioty obieralne36040130158570601513535152010951550552529
1Seminarium i praca dyplomowa GO6015601512032511E
2Alternatywne metody gospodarki odpadami5042015152015154
3Rekultywacja terenów zdegradowanych i przyrodnicze wykorzystanie odpadów353152015203
5Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i kształtowanie środowiska503203020303
6Robotyzacja procesów technologicznych353152015203
7Systemy utrzymania ruchu na liniach technologicznych303151515153
8Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko353152015203
9Kontrola przepływu odpadów303151515153
10Koszty przetwarzania odpadów353152015203E
Razem9009013015857060137558545153011430105152024301101550552530
900337308255
Egzaminy8332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne.
Pobierz ten plan w pliku XLS