Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Kierunek: Studia doktoranckie (III st.)          Specjalność: Studia doktoranckie
Stopień: trzeci          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 09-09-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: SSDsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCACPCLPPCTCSSDPZELWFWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFE
KPrzedmioty kierunkowe3302712555120301515151561515151561515153501015630153151151151
1Techniki kształcenia i komunikacji interpersonalnej4551515151515155
2Metody kształcenia w dydaktyce szkoły wyższej4551515151515155
3Przedmioty specjalistyczne120995251515250105302E
7Seminarium1208120151151151151151151151151
OPrzedmioty obowiazkowe43521941001622519401671530155303034530453303033030
1Język obcy90990303303303
2Statystyczna interpretacja danych1525105102
3Doświadczalnictwo w badaniach przyrodniczych302141614162
4Metodologia badań naukowych15215152
5Filozofia30330303E
6Ekonomia30330303E
8Praktyka22522515304545303030
Razem765489410016225345516151513304515151511154515306501015456601545630153041530115301
765135120105120120754545
Egzaminy321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne.
Pobierz ten plan w pliku XLS