Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna (II st.)          Specjalność: TECHNIKI INFORMATYCZNE W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 17-07-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TR_st_IIsemestry
IIIIII
WCACPCLPPCTCSSDPZELWFWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFE
KPrzedmioty kierunkowe331331511012545807525187110502015
1Systemy informatyczne403202020203
2Projektowanie systemów technicznych555203520355
3Inżynieria produkcji rolniczej4552010152010155
4Inżynieria przetwórstwa biosurowców4052010102010105E
5Techniki produkcji i zabezpieczania żywności353152015203
7Planowanie infrastruktury technicznej405202020205E
8Organizacja i ekonomika systemów produkcji3641610101610104E
9Modelowanie i symulacja systemów w rolnictwie403202020203E
OPrzedmioty obowiazkowe134960743030415444151
1Wychowanie fizyczne24124241
2Język obcy30230302
6Negocjacje menadżerskie i zarządzanie kadrami353152015203
7Kultura i społeczeństwo15115151
8Filozofia30230302
PPrzedmioty podstawowe7573030153030157
1Matematyka stosowana4541515151515154E
2Metodologia badań naukowych303151515153E
SPrzedmioty obieralne360411306510560151355020119565552529
Blok: Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej
1Seminarium i praca dyplomowa magisterska_TIWGZ6015601512032511E
2Inżynieria procesowa i aparatura PRS454202520254
3Metody numeryczne404152515254
5Cyfrowa analiza obrazu353152015203
Blok: Mechatronika
5Inżynieria oprogramowania303151515153
Blok: Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej
6Systemy diagnostyki pokładowej353152015203
7Informatyczne systemy przemysłowe353152015203
8Robotyzacja procesów technologicznych353152015203
9Informacja techniczna i metody reprezentacji453202520253E
Razem9009013065105601406075401530121545070203011065552530
900330315255
Egzaminy8332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne.
Pobierz ten plan w pliku XLS