Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (II st.)          Specjalność: Inżynieria produkcji surowcowej
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 26-06-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: ZiIP_st_IIsemestry
IIIIII
WCACPCLPPCTCSSDPZELWFWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFE
KPrzedmioty kierunkowe341331462512545761555451870107015
1Zintegrowane systemy zarządzania453202520253
2Zarządzanie strategiczne263111511153
3Inżynieria produkcji i przetwórstwa surowców żywnościowych7072515302515307E
4Inżynieria produkcji i przetwórstwa surowców nieżywnościowych5052015152015155
5Zarządzanie projektem i innowacjami302151515152
7Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie353152015203E
8Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą506252525256E
9Organizacja i ekonomika systemów produkcji3541510101510104E
OPrzedmioty obowiazkowe1349605024303041520244151
1Wychowanie fizyczne24124241
2Język obcy30230302
6Negocjacje menadżerskie i zarządzanie kadrami353152015203
7Kultura i społeczeństwo15115151
8Filozofia30230302
PPrzedmioty podstawowe7073025153025157
1Matematyka stosowana4041510151510154E
2Metodologia badań naukowych303151515153E
SPrzedmioty obieralne3604114595606015150401520119555452529
Blok: Inżynieria produkcji surowcowej
1Seminarium i praca dyplomowa magisterska IPS6015601512032511E
2Agrofizyka stosowana303151515153
3Gospodarka surowcowa453202520253
4Projektowanie linii produkcyjnych453202520253
5Modelowanie procesów przetwórczych303151515153
6Planowanie i audyt procesów produkcji302151515152
7Systemy kontroli produkcji303151515153
8Systemy utrzymania ruchu na liniach technologicznych303151515153E
9Normalizacja, certyfikacja i informacja techniczna303151515153E
Blok: (inżynieria produkcji surowcowej)
10Kreatywność i przedsiębiorczość w poszukiwaniu pracy303151515153
Razem905901459560601367055601530135301101520243011055452530
905336334235
Egzaminy9333
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne.
Pobierz ten plan w pliku XLS