Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I st.)          Specjalność: Organizacja i zarządzanie
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 28-10-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: ZiIP_st_Isemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCACPCLPPCTCSSDPZELWFWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFE
KPrzedmioty kierunkowe818953088623516920434132215623310526195876206209344425822719922263344728
1Elektrotechnika344142014204E
2Grafika inżynierska i komputerow wspomaganie prac inżynierskich43514272142725
3Surowce, produkty i technologie produkcji4161514121514126
4Mechanika techniczna334122112214
5Inżynieria materiałowa323122012203
6Informatyka i systemy baz danych42518204182045
7Systemy inżynierii produkcji ogrodniczej i zwierzęcej5672012101222012101227E
8Automatyka324122012204E
9Teoria procesów produkcyjnych263101610163
10Systemy inżynierii produkcji surowcowej50718302183027E
11Metrologia2329149142
12Robotyzacja2329149142
13Inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego608201226220122628E
14Utrzymanie maszyn i systemów produkcyjnych232910491042
15Podstawy działalości gospodarczej, przedsiębiorczości i zarządzania425202220225E
16Finanse i rachunkowość3441210121210124
17Logistyka w przedsiębiorstwie3141091021091024
18Zarządzanie jakością2129129122
19Zarządzanie produkcją i usługami344142014204E
20Ekonomika i rachunek kosztów dla inżynierów303121812183
21Bezpieczeństwo pracy i ergonomia3331212721212723
22Ochrona własności intelektualnej2329149142
24Projektowanie inżynierskie52618304183046E
OPrzedmioty obowiazkowe328183911214160362114332113523531605334
1Język obcy84584211211211212E
2Wychowanie fizyczne28228141141
3Technologia informacyjna232614361432
4Elementy psychologii i komunikacji społecznej18218182
5Socjologia mediów15215152
23Praktyka zawodowa16051601605
PPrzedmioty podstawowe2483010048465044224141212302412241028201448
1Matematyka i statystyka opisowa811133361224247912124E
2Mikroekonomia2339149143
3Technika cieplna2129129122
4Chemia3339249243E
5Makroekonomia243121212123E
6Badania operacyjne22310102101023
7Ekologia i zarządzanie środowiskowe2329149142
8Marketing213910291023
SPrzedmioty obieralne577671951925552302689990288245410951591752702415926
Blok: Organizacja i zarządzanie
1Praca przejściowa inżynierska OiZ25125251
2Seminarium i praca dyplomowa inżynierska OiZ301030151159E
3Mechatroniczne systemy w pojazdach29312152121523
4Podstawy inżynierii systemów35414714147144
5Audyt i planowanie energetyczne42414253142534
6Infrastruktura techniczna42521912219125E
7Technologie produkcji biosurowców nieżywnościowych37414914149144
8Technologie procesów produkcyjnych43415253152534E
9Analiza i projektowanie systemów informatycznych52624253242536E
10Planowanie i organizacja produkcji surowcowej485151020315102035
11Organizacja transportu w gospodarce żywnościowej39414223142234E
12Systemy informacji przestrzennej647222514322251437
13Gospodarka odpadami w przemyśle rolno-spożywczym435151510315151035
14Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją48515303153035
Razem197121019519255523026914555585309278227663086359634103093794258230108181122810308710139715160113085702415930
1971254274261274276429203
Egzaminy171434221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne.
Pobierz ten plan w pliku XLS