Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I st.)          Specjalność: Inżynieria produkcji
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 26-06-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: ZiIP_st_Isemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCACPCLPPCTCSSDPZELWFWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFE
KPrzedmioty kierunkowe11559551013029721870554015100401570199511025201558037682735103065550158
1Elektrotechnika454202520254E
2Grafika inżynierska i komputerow wspomaganie prac inżynierskich605204020405
3Surowce, produkty i technologie produkcji6063015153015156
4Mechanika techniczna454202520254
5Inżynieria materiałowa453202520253
6Informatyka i systemy baz danych605303030305
7Systemy inżynierii produkcji ogrodniczej i zwierzęcej75730151515301515157E
8Automatyka454202520254E
9Teoria procesów produkcyjnych353152015203
10Systemy inżynierii produkcji surowcowej757304530457E
11Metrologia302151515152
12Robotyzacja302151515152
13Inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego9084515304515308E
14Utrzymanie maszyn i systemów produkcyjnych30210128101282
15Podstawy działalości gospodarczej, przedsiębiorczości i zarządzania655303530355E
16Finanse i rachunkowość504203020304
17Logistyka w przedsiębiorstwie4542010152010154
18Zarządzanie jakością302151515152
19Zarządzanie produkcją i usługami454202520254E
20Ekonomika i rachunek kosztów dla inżynierów453202520253
21Bezpieczeństwo pracy i ergonomia4532010152010153
22Ochrona własności intelektualnej302151515152
24Projektowanie inżynierskie756304530456E
OPrzedmioty obowiazkowe40418561682016010152033015426931605464
1Język obcy1205120151301301452E
2Wychowanie fizyczne48248241241
3Technologia informacyjna302102010202
4Elementy psychologii i komunikacji społecznej26226262
5Socjologia mediów20220202
23Praktyka zawodowa16051601605
PPrzedmioty podstawowe33030150606060603015151245301530104530158
1Matematyka i statystyka opisowa10511454515303071515154E
2Mikroekonomia303151515153
3Technika cieplna302151515152
4Chemia453153015303E
5Makroekonomia303151515153E
6Badania operacyjne303151515153
7Ekologia i zarządzanie środowiskowe302151515152
8Marketing303151515153
SPrzedmioty obieralne66167265152856630125159040247012015177075261526
Blok: Inżynieria produkcji
1Praca przejściowa inżynierska IP25125251
2Seminarium i praca dyplomowa inżynierska IP301030151159E
3Systemy produkcji ekologicznej303151515153
4Pojazdy i układy napędowe454202520254
5Infrastruktura energetyczna6053015153015155E
6Programowanie sterowników mikroprocesorowych454202520254
7Transport w systemach produkcyjnych504203020304
8Systemy zabezpieczenia surowców4542010152010154
9Inżynieria produkcji biopaliw656303530356E
10Projektowanie technologii produkcji surowcowej505203020305
11Zarządzanie jakością w przemyśle rolno-spożywczym454202520254E
12Systemy informatyczne w inżynierii produkcji7163025163025166
13Projektowanie i użytkowanie zintegrowanych systemów energetycznych5062020102020106
14Normowanie i kosztorysowanie505203020305E
Razem255021026515285663014045707530145100301003014054140403015514937683016025120403012517015151603011675261530
2550330375374409345485232
Egzaminy171434212
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne.
Pobierz ten plan w pliku XLS