Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna (I st.)          Specjalność: Mechatronika
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 26-06-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TR_st_Isemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCACPCLPPCTCSSDPZELWFWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFE
KPrzedmioty kierunkowe12451045509532527575307515110306040201303560952815030110352730151565550158
3Elektrotechnika454202520254E
4Grafika inżynierska454153015304
5Inżynieria materiałowa453202520253
6Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów9094515304515309E
7Produkcja roślinna7573515252025415153E
8Podstawy produkcji zwierzęcej453202520253E
9Podstawy produkcji leśnej302151515152
10Gospodarka energetyczna i alternatywne źródła energii4531515151515153
11Podstawy konstrukcji maszyn i teorii mechanizmów756304530456E
12Automatyka454202520254E
13Pojazdy rolnicze i leśne454202520254E
14Maszyny rolnicze i leśne7573015303015307E
15Systemy inżynierii produkcji ogrodniczej i zwierzęcej80730201515302015157E
16Podstawy technologii żywności303151515153
17Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych9584540104540108E
18Utrzymanie i odnowa maszyn4542015102015104
19Organizacja produkcji rolniczej504203020304
20Podstawy działalości gospodarczej, przedsiębiorczości i zarządzania605303030305E
21Transport rolniczy i leśny453202520253
22Budowa i eksploatacja maszyn przetwórstwa spożywczego6063015153015156E
23Ekonomika i rachunek kosztów dla inżynierów453202520253
24Bezpieczeństwo pracy i ergonomia4532010152010153
25Ochrona własności intelektualnej302151515152
OPrzedmioty obowiazkowe4342071183201601015203154535426931605464
1Język obcy1205120151301301452E
3Technologia informacyjna302102010202
6Ekonomia302151515152E
7Wychowanie fizyczne48248241241
26Praktyka zawodowa16051601605
27Elementy psychologii i komunikacji społecznej26226262
28Socjologia mediów20220202
PPrzedmioty podstawowe210199045156060303012301515307
1Matematyka i statystyka opisowa10511454515303071515154E
2Fizyka303151515153E
3Technika cieplna302151515152
4Chemia453153015303E
SPrzedmioty obieralne67067265151552351201535105247570701770506026
Blok: Mechatronika
1Praca przejściowa inżynierska Mech.25125251
2Seminarium i praca dyplomowa inżynierska Mech.301030151159E
3Podstawy mechatroniki556253025306E
4Robotyzacja556253025306E
5Prototypowanie układów elektronicznych40420515205154
6Układy napędowe i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne8053515303515305
7Programowanie obiektowe i wizualne (Mechatronika)453153015303
8Eksploatacja układów mechatroniki605303030305E
9Sensoryka i przetwarzanie sygnałów655303530355
10Systemy GPS i rolnictwa precyzyjnego505153515355
11Diagnostyka układów mechatronicznych455202520255
12Cyfrowe systemy sterowania657303530357
13Mechatronika systemów energetycznych555203520355
Razem25592102651515523514545301253015590757030130896095301509911035301501550120301301208516030116506030
2559345390374394335495226
Egzaminy213553311
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne.
Pobierz ten plan w pliku XLS