Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami (I st.)          Specjalność: Odnawialne źródła energii
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 26-06-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: OZE_st_Isemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCACPCLPPCTCSSDPZELWFWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFE
KPrzedmioty kierunkowe126010555518529023070304025141153055402214520809028140905045273015151565550158
1Sozologia302151515152
2Podstawy hydrologii i hydrogeologii302151515152
3Elektrotechnika454202520254E
4Grafika inżynierska i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich606204020406
5Inżynieria materiałowa453202520253
6Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów9094515304515309E
7Termodynamika6063015153015156E
8Mechanika płynów i urządzenia przepływowe454202520254
9Podstawy konstrukcji maszyn i teorii mechanizmów756304530456E
10Elektronika i pomiary energetyczne302151515152
11Automatyka454202520254E
12Gospodarka energetyczna6063015153015156E
13Teoria i technika spalania6553020153020155E
14Podstawy produkcji biopaliw1201040404020202052020205E
15Gospodarka odpadami z elementami prawa6563020153020156E
16Urządzenia energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej9584030254030258E
17Podstawy działalności gospodarczej, przedsiębiorczości i zarządzania605303030305E
18Systemy i urządzenia transportowe4532010152010153
19Eksploatacja i niezawodność systemów technicznych75630151515301515156E
20Ekonomika i rachunek kosztów dla inżynierów453202520253
21Bezpieczeństwo pracy i ergonomia4532010152010153
22Ochrona własności intelektualnej302151515152
OPrzedmioty obowiazkowe40418561682016010152033015426931605464
1Język obcy1205120151301301452E
2Wychowanie fizyczne48248241241
3Technologia informacyjna302102010202
4Elementy psychologii i komunikacji społecznej26226262
5Socjologia mediów20220202
6Praktyka zawodowa16051601605
PPrzedmioty podstawowe225209045157560304513301515307
1Matematyka i statystyka opisowa10511454515303071515154E
2Fizyka303151515153
3Chemia453153015303E
4Mikrobiologiczna transformacja materii organicznej453153015303
SPrzedmioty obieralne6716727011512011125301254555452470401041251517753055251526
1Praca przejściowa inżynierska OZE25125251
2Seminarium i praca dyplomowa inżynierska OZE301030151159E
3Produkcja i właściwości biomasy90945151515451515159E
4Technologie pozyskiwania biomasy75630151515301515156
5Technologie i techniki produkcji biopaliw gazowych6553015203015205E
6Technologie i techniki produkcji biopaliw stałych6053015153015155
7Technologie i techniki produkcji biopaliw ciekłych5052510152510155E
8Układy kogeneracyjne i magazynowanie energii9110302525111515106515101555E
9Informatyka stosowana w Odnawialnych Źródłach Energii454202520254
10Systemy informacji przestrzennej7063020203020206
11Ekonomika w energetyce odnawialnej7063020203020206
Razem25602102701151201112530140754090301457570703014574809030140159504530155607060301254060562515160301213055251530
2560345360389394345481246
Egzaminy202345222
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne.
Pobierz ten plan w pliku XLS