Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna (II st.)          Specjalność: EKOENERGETYKA
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 26-06-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TR_st_IIsemestry
IIIIII
WCACPCLPPCTCSSDPZELWFWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFE
KPrzedmioty kierunkowe25333111698353545520185764315315
1Systemy informatyczne303121812183
2Projektowanie systemów technicznych375122512255
3Inżynieria produkcji rolniczej31515610156105
4Inżynieria przetwórstwa biosurowców31515610156105E
5Techniki produkcji i zabezpieczania żywności273121512153
7Planowanie infrastruktury technicznej345151915195E
8Organizacja i ekonomika systemów produkcji304156915694E
9Modelowanie i symulacja systemów w rolnictwie33315153151533E
OPrzedmioty obowiazkowe91941361420214121514491
1Wychowanie fizyczne14114141
2Język obcy21221212
6Negocjacje menadżerskie i zarządzanie kadrami273121512153
7Filozofia20220202
8Kultura i społeczeństwo91991
PPrzedmioty podstawowe527202010220201027
1Matematyka stosowana324101010210101024E
2Metodologia badań naukowych203101010103E
SPrzedmioty obieralne25441822872601215120302041162284225829
Blok: Ekoenergetyka
1Seminarium i praca dyplomowa magisterska6015601512032511E
2Inżynieria prac leśnych304102010204
3Rolnicze surowce energetyczne24410104101044
4Technologie produkcji i standaryzacja biopaliw223101210123
5Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja22310102101023
6Zintegrowane źródła ciepła203101010103
7Audyt i gospodarka energetyczna32312182121823
8Planowanie energetyczne22310102101023E
9Ochrona środowiska22310102101023
Razem650908228726012944155301523089214345207143071284225830
650237239174
Egzaminy8332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne.
Pobierz ten plan w pliku XLS