Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna (II st.)          Specjalność: TECHNIKI INFORMATYCZNE W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 26-06-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TR_st_IIsemestry
IIIIII
WCACPCLPPCTCSSDPZELWFWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFE
KPrzedmioty kierunkowe2803612321983535455201869214315318
1Systemy informatyczne303121812183
2Projektowanie systemów technicznych375122512255
3Inżynieria produkcji rolniczej31515610156105
4Inżynieria przetwórstwa biosurowców31515610156105E
5Techniki produkcji i zabezpieczania żywności273121512153
6Negocjacje menadżerskie i zarządzanie kadrami273121512153
7Planowanie infrastruktury technicznej345151915195E
8Organizacja i ekonomika systemów produkcji304156915694E
9Modelowanie i symulacja systemów w rolnictwie33315153151533E
OPrzedmioty obowiazkowe3532114212141
1Wychowanie fizyczne14114141
2Język obcy21221212
PPrzedmioty podstawowe527202010220201027
1Matematyka stosowana324101010210101024E
2Metodologia badań naukowych203101010103E
SPrzedmioty obieralne25641823864601215120302041162383425829
Blok: Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej
1Seminarium i praca dyplomowa magisterska6015601512032511E
2Inżynieria procesowa i aparatura PRS304102010204
3Metody numeryczne24410104101044
5Cyfrowa analiza obrazu24310122101223
Blok: Mechatronika
5Inżynieria oprogramowania223101210123
Blok: Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej
6Systemy diagnostyki pokładowej203101010103
7Informatyczne systemy przemysłowe22310102101023
8Robotyzacja procesów technologicznych22310102101023
9Informacja techniczna i metody reprezentacji32312182121823E
Razem623878238646012744155301522889214345207143062383425829
623217239167
Egzaminy8332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne.
Pobierz ten plan w pliku XLS