Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (II st.)          Specjalność: Inżynieria produkcji surowcowej
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 26-06-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: ZiIP_st_IIsemestry
IIIIII
WCACPCLPPCTCSSDPZELWFWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFEWCACPCLPPCTCSSDPZELWFE
KPrzedmioty kierunkowe2523311516813466210313431853650315
1Zintegrowane systemy zarządzania26310133101333
2Zarządzanie strategiczne203101010103
3Inżynieria produkcji i przetwórstwa surowców żywnościowych52722822228227E
4Inżynieria produkcji i przetwórstwa surowców nieżywnościowych4252010122010125
5Zarządzanie projektem i innowacjami21210101101012
7Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie24310122101223E
8Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą386191919196E
9Organizacja i ekonomika systemów produkcji294146914694E
OPrzedmioty obowiazkowe9893944114183041214114491
1Wychowanie fizyczne14114141
2Język obcy30230302
6Negocjacje menadżerskie i zarządzanie kadrami27312141121413
7Filozofia18218182
8Kultura i społeczeństwo91991
PPrzedmioty podstawowe5072020822020827
1Matematyka stosowana3041010821010824E
2Metodologia badań naukowych203101010103E
SPrzedmioty obieralne2594194445060111513212202051162323025629
1Seminarium i praca dyplomowa magisterska6015601512032511E
2Agrofizyka stosowana22310102101023
3Gospodarka surowcowa27312123121233
4Projektowanie linii produkcyjnych26312122121223
5Modelowanie procesów przetwórczych203101010103
6Planowanie i audyt procesów produkcji202101010102
7Systemy kontroli produkcji22310102101023
8Systemy utrzymania ruchu na liniach technologicznych22310102101023E
9Normalizacja, certyfikacja i informacja techniczna203101010103
10Kreatywność i przedsiębiorczość w poszukiwaniu pracy203101010103
Razem6599094445060111006031421553097206220209143071323025630
659253242164
Egzaminy8332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, CA - Ćwiczenia audytoryjne, CP - Ćwiczenia projektowe, CL - Ćwiczenia laboratoryjne, PP - Praca przejściowa, CT - Ćwiczenia terenowe, CS - Ćwiczenia seminaryjne, SD - Seminarium dyplomowe, PZ - Praktyka zawodowa, EL - e-learning, WF - Wychowanie fizyczne.
Pobierz ten plan w pliku XLS